Kik vagyunk, mit akarunk?

Több fényt szeretne újkori történelmünk sötétségébe a kommunizmus bűneit kutató Alapítványunk vinni. Célunk, a hazánkba a szovjetek által behurcolt erőszakos kommunista ideológia társadalmi erkölcsromboló hatásának vizsgálata. Ezen belül nagyító alá vesszük az agresszív kommunista módszerek történetét, amelyek segítségével a vesztes háború után az abszolút hatalomhoz jutottak, és ezzel miként éltek vissza.

Megnyugvásról, megbékélésről, beszélni csak a tények feltárása, és megismerése után lehet. Jelenleg a feltárás és megismerés folyamatának még csak az elején vagyunk, eddig érdemben nem sok történt. Oka ennek az a szégyenletes történelemhamisítás, amely a mai napig nem került a helyére, ami a tények évtizedeken át való agyonhallgatását, a tanúk elnémítását, a dokumentumok titkosítását, sőt megsemmisítését eredményezte.Ezen problémák kezelésére vállalkozott Alapítványunk 19 tagja.

A múlt feltárására több okból is rendkívül nagy szükség van. A kommunista uralom négy évtizedes intenzív történelemhamisító propagandája meghozta keserű gyümölcsét. A mai magyar társadalom, de főképpen a fiatalság, a szisztematikus félrevezetés eredménye képen csak nagyon nehezen tud tájékozódni a társadalmi, politikai, és erkölcsi kérdésekben. Ezzel a helyzettel él vissza az utódpárt, az MSZP és az általuk fű alatt átmentett kommunista ideológia, ami ma, a múlt ismeretének hiányában, sokszor alig ismerhető fel. Alapítványunk tagjai megkísérlik közös gondolkozással és együttes munkával a múltat feltárni, ezt széles körben ismertetni és ebből jövőnkre nézve levonni a szükséges tanulságokat.

A munkába fiatal történész és szociológus kutatók is bekapcsolódnak, akik kutatási területeiknek megfelelően támogatják Alapítványunk tevékenységét.

Ebben a munkában minden jó szándékú segítőre és együttgondolkodóra számítunk.

 

 

Az alapítvány tevékenységét a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.