Gellért-konferenciák 4.

„A kommunizmus megbukott, mindenféle értelemben. De a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki nem olyan konok és veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt.”
Ezzel a Márai idézettel lehet a mai magyar, de az úgynevezett volt szocialista társadalom életét és politikai helyzetét is jellemezni.
Márai a bukott kommunizmus működtetőire hívja fel a figyelmet, ezek tevékenysége a mai magyar társadalomban is jól észlelhető. Ma is léteznek, eszméik és kapcsolataik túlélé séről utódaik és azok követői gondoskodnak. Demokratikus ellenzék képében működnek. A fentiek ismeretét és napi ta- pasztalatainkat szem előtt tartva szervezzük meg immár több mint tizenkét éve konferenciáinkat, melyekkel igyekszünk a már magunk mögött hagyott kommunista rendszer társadalompusztító jellegére a hallgatóság figyelmét felhívni. Ezen eseményeinket, amelyek száma már a húszat is megha- ladta, a Konrad Adenauer Alapítvánnyal közösen rendezzük. Előadóink a történész- és a jogászszakma legjobbjai, többnyire egyetemi tanárok.